Üst Banner

Dernek Üyemiz Mehmet KANAT Bingöl Üniversitesi'ne Öğretim Görevlisi Olarak Atanmıştır

Dernek Üyemiz Mehmet KANAT Bingöl Üniversitesi'ne Öğretim Görevlisi Olarak Atanmıştır

Dernek üyemiz Mehmet KANAT Bingöl Üniversitesi Genç Meslek Yüksek Okulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı'na Öğretim Görevlisi olarak atanmıştır.  Değerli üyemizi tebrik eder, akademik ve meslek hayatında başarılar dileriz.

AYAYDER Yönetim Kurulu

EĞİTİM BİLGİLERİ:

Yüksek Lisans: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doğal Afetlerin Risk Yönetimi Tezli Yüksek Lisans (Tez Aşamasında)

Lisans: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans Mezunu, 2010-2014

Önlisans: Anadolu Üniversitesi –  Açıköğretim Fakültesi, Adalet, 2012-2014

Lise: Mersin/Tarsus Cengiz Topel Lisesi, 2005-2009

İlköğretim: Mersin/ Akdeniz Yakaköy İlköğretim Okulu, 1997-2005

İŞ DENEYİMLERİ:

 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İtfaiye Eri
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı  

Acil Yardım ve Can Kurtarma Müdürlüğü

 • İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü

İTFAİYECİLİK ALANINDA ALINAN MESLEKİ EĞİTİMLER:

 • Arama-Kurtarma Teknikleri/Kurtarma Becerileri
 • Yangında Arama-Kurtarma
 • Kuyularda Kurtarma
 • Yüksek Açı Kurtarma
 • Alçak Açı Kurtarma
 • Bina Çökmeleri Ve Toprak Kaymalarında Arama Kurtarma
 • İtfaiye Araç Bilgisi
 • Yangın Söndürme Araçları
 • Merdiven Araçları
 • Su İkmal Araçları
 • Fonksiyonel Araçlar
 • Tehlikeli Maddelere Müdahale
 • Yangın Çıkış Sebebinin Tespiti
 • Mevzuat Bilgisi (Belediye İtfaiye Yönetmeliği)
 • Yangın Güvenlik Önlemleri (Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği)
 • Yangının Kimyası ve Davranışı
 • Yangın Söndürme Maddeleri ve Kullanım Teknikleri
 • Kurtarma Ekipmanları
 • Yangına Müdahale Teknikleri
 • Yangına Müdahale Ekipmanları
 • Trafik Kazalarına Müdahale
 • Su Tahliyesi ve Temini
 • Baca Bilgisi ve Müdahale Teknikleri
 • Temiz Hava Solunum Cihazı (THSC)
 • Haberleşme
 • İtfaiyeci Güvenliği
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • İtfaiye Tarihi ve Oryantasyonu
 • İlkyardım Bilgisi

SERTİFİKA, KURS, EĞİTİMLER:

 • İlk Yardım Eğitmeni Sertifikası, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 2015
 • Pedagojik Formasyon Sertifika proğramı,  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2014
 • İtfaiye Er Eğitimi Kursu (476 saat), İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İtfaiye Eğitim Merkezi, 2014

HAKEMLİ KONGRE/SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR:

 • Uluslararası Afet Ve Acil Tıp Kongresi-  "İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi'nde (İBİTEM) Yapılan Hizmetiçi Eğitimlerin Afet ve Acil Durumlara Müdahale Açısından Eğitmenler Tarafından Değerlendirilmesi" sözlü sunum, Mayıs 2016, Ankara.
 • Ortadoğu Afet ve Hastane Öncesi Yönetim Kongresi- ‘‘ Gönüllü İtfaiyecilik- İstanbul Örneği’’ sözlü sunum, Ekim 2017, İstanbul
 • Uluslararası KBRN Kongresi- ‘‘ Kimyasal Madde Olaylarına Müdahalede İtfaiye Teşkilatlarının Rolü’’ poster sunumu, T.C Başbakanlık Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı, Aralık 2017, Ankara.
 • Uluslararası KBRN Kongresi- ‘‘ Türkiye’de Yükseköğretim Müfredatında KBRN ile İlgili Eğitimin Mevcut Durumu’’ sözlü sunum, T.C Başbakanlık Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı, Aralık 2017, Ankara.

 

 

 

KISACA BİZ

Sağlık Bilimleri Fakülteleri / Yüksekokullarında Acil Yardım ve Afet Yönetimi alanında lisans derecesinde eğitim alarak bu alanda profesyonelleşen Acil Yardım ve Afet Yöneticilerinin meslek örgütüdür. Derneğimiz, mezunların istihdamına yönelik Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri, Türk Kızılay'ı, AFAD, İtfaiye Teşkilatları, İlgili STK'lar ve özel sektördeki çalışma alanlarında istihdamına yönelik çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca, dernek olarak mezunların mesleki kalitesini artırmaya yönelik mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim faaliyetleri çerçevesinde kurs, çalıştay, panel, sempozyum, kongre gibi bilimsel etkinlikler yapmaktadır.

HIZLI İLETİŞİM

E-Mail: info@ayayder.org