Üst Banner

Başkan Dr. Hüseyin KOÇAK

Başkan Dr. Hüseyin KOÇAK

Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans mezunlarının unvan ve kadro sorunu ile ilgili olarak derneğimizin iki yıldır sürdürdüğü çalışmalar neticesinde UNVAN sorununu çözmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Artık Sağlık Bilimleri Fakülteleri/Yüksekokulları Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans mezunları Yüksek Öğretim Kurumu tarafından belirlenen ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİCİSİ unvanını kullanacaktır. AYAYDER olarak unvan ve kadro sorunu hakkındabundan sonraki aşamamız, AYAY mezunlarının Unvanı ve lisans eğitimi boyunca almış olduğu bilgi, beceri ve donanımına uygun kadrolara yerleşme çalışmalarını yürütmektir. Bunun için, çalışmalarını tamamladığımız AYAY İŞ ve GÖREV tanımlarının Sağlık Meslek Mensupları İş ve Görev Tanımları Yönetmeliğine girmesini sağlamaktır.

Değerli meslektaşlarım, Sevgili öğrenciler

Acil yardım ve Afet Yönetimi lisans programlarının mezunlar tarafından kurulan ilk ve tek derneği olarak çalışmalarımıza 2011 yılında başladık. AYAY lisans bölüm mezunları olarak her yeni mesleğin karşılaştığı unvan ve kadro sorununun çözümünü derneğin ilk misyonu olarak belirledik. Belki bundan daha önemli olan ikinci misyonumuz ise AYAY Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimlerinin yapılması, mesleki yeterliklerinin belirlenmesi ve kendi alanlarında yaşam boyu öğrenme ve mesleki bilincin oluşturulmasıdır. Türkiye’de acil yardım ve afetlerle ilgili olarak açılmış ilk ve tek lisans derecesi olması nedeniyle, bölümümüzün bu alandaki en önemli meslek grubu olacağından şüphemiz yoktur.

Unvan ve Kadro Sorunu

AYAYDER olarak kurulduğumuz ilk günden itibaren mezun ve öğrencilerimizle görüşerek mesleki geleceğimizi nasıl şekillendirmemiz gerektiğine dair Ankara ve Çanakkale’de çeşitli toplantılar yaptık. Bu toplantılarda almış olduğumuz kararlar doğrultusunda acil ve afetlerle ilgili çalışan AFAD, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, KIZILAY, Üniversiteler gibi ilgili kurum ve kuruluşlara ziyaretler gerçekleştirerek bölümümüzü tanıttık ve sorunlarımızı ilettik.

“AYAYDER Öğrencilerle Buluşuyor” sloganı ile Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu AYAY bölümü ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu AYAY bölümlerinde söyleşiler gerçekleştirdik. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü ile son iki yıldır mezuniyet öncesi dördüncü sınıf öğrencileri ile buluşarak geleceğimize dair konuşmalar ve sunumlar gerçekleştirdir. Diğer üniversitelerdeki AYAY bölümlerini 2015 yılı içerisinde ziyaret ederek gerek öğrencilerle derneğimiz buluşturma gerekse öğrencilerin gelecek yıllardaki mesleki kariyerlerine yönelik deneyimlerimizi aktarmaya devam edeceğiz.

Bugün itibari ile AYAY lisans programı 12 üniversite bünyesinde bulunmaktadır. Ancak pek çoğu akademik personel ihtiyacını karşılayamadığı için öğrenci alamamaktadır. İlk mezunların belkide en önemli amacı en kısa sürede lisansüstü eğitimlerini tamamlayarak kendi bölümlerinde akademik kadrolara yerleşmesi olacaktır

Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Eğitimler

Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimler kapsamında 2015-2017 yılları içerisinde yapacağımız eğitimler ile mezunlarımızın daha nitelikli bir şekilde yetişmesine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.

AYAYDER’in kuruluş felsefesini sürekli eğitim ve mesleki gelişim oluşturmaktadır. Bu amaç kapsamında dernek, lisansüstü eğitim alan pek çok mezunumuzun gelecekte derneğin eğitmen kadrosunda yer alması açısından önemli bir nitelikli insan gücüne sahiptir. Bu nedenle, dernek olarak bütün mezunlarımızı derneğimizin logosunda belirttiğimiz 7 akademik alandan birisinde eğitimlerine devam etmelerini ve bu sırada da 8’inci köşegeni oluşturan bireysel tecrübelerini de artırmaları noktasında teşvik etmeye devam edeceğiz.

Bu dönemde logomuzdaki en az 3 köşegeni (Eğitim, Sağlık ve Yönetim) kapsayacak şekilde  planladığımız I. Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kongresini 2016 yılında gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu kongre AYAY mezunlarının ve öğrencilerinin buluşmasına vesile olması ve mesleki bilgilerin, sorunların ve çözüm önerilerinin konuşulması, tartışılması açısından oldukça önemli bir yere sahip olacaktır. Ayrıca Türkiye’deki acil durum ve afetlerle yapılan bilimsel araştırmaların sunulduğu bir platform olacaktır.

Değerli arkadaşlar, gerçek anlamda bir meslek olmak istiyorsak Türkiye’de ve Dünya’daki acil durum ve afet olaylarını yakinen takip etmeli, analiz edebilmeli ve yorumlayabilmeliyiz. Bunun için mezunlarımızın iyi derecede İngilizce bilmeleri nitelikli mezun ve nitelikli meslek olabilmemiz açısından oldukça önemlidir.

Bu dönem içerisinnde; AYAY bölümleri ile daha fazla işbirliğine giderek mesleki toplantılarımızın sayısını artıracağız. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Daire başkanlığının merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilebilmek en önemli amaçlarımızdan birisini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda gerek Sağlık Bakanlığı gerekse diğer ilgili kurumlarla görüşmeye devam edeceğiz.

Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Nice sağlıklı ve afetsiz günlere….

                                                                                                                                                                                        Dr. Hüseyin KOÇAK

                                                                                                                                                                                         AYAYDER Başkanı

 

KISACA BİZ

Sağlık Bilimleri Fakülteleri / Yüksekokullarında Acil Yardım ve Afet Yönetimi alanında lisans derecesinde eğitim alarak bu alanda profesyonelleşen Acil Yardım ve Afet Yöneticilerinin meslek örgütüdür. Derneğimiz, mezunların istihdamına yönelik Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri, Türk Kızılay'ı, AFAD, İtfaiye Teşkilatları, İlgili STK'lar ve özel sektördeki çalışma alanlarında istihdamına yönelik çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca, dernek olarak mezunların mesleki kalitesini artırmaya yönelik mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim faaliyetleri çerçevesinde kurs, çalıştay, panel, sempozyum, kongre gibi bilimsel etkinlikler yapmaktadır.

HIZLI İLETİŞİM

E-Mail: info@ayayder.org