Üst Banner

Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) 2020 Yılı 1. Dönem Çağrılı Projeler Duyurusu

Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) 2020 Yılı 1. Dönem Çağrılı Projeler Duyurusu

AFAD tarafından Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP)  2020 Yılı 1. Dönem Proje Çağrısı duyurulmuştur. Duyuru metni şu şekildedir.

 

Değerli Araştırmacılar, 

Başkanlığımız tarafından 2012 yılında başlatılan “Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP)” ile ülkemizin depremle ilgili öncelikli alanlarında yeni bilgiler üretilmesi, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, teknolojik problemlerin çözülmesi için bilimsel çalışmaların desteklenmesi ve deprem konusundaki araştırmaların çok katılımcı yapıya ve uygulamaya aktarılabilecek sonuç odaklı projelere dönüştürülerek ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amaçlanmaktadır. 

Bu amaç doğrultusunda, 2020 yılı birinci döneminde, UDAP kapsamında desteklenecek olan; Kamu kurumlarımız ve üniversitelerimizden araştırmacıların önereceği “Çağrılı” projelerin çağrısı açılmıştır. 
2020 yılı 1’inci Dönem Çağrılı Projeler kapsamında: 

Türkiye kapsamında afet zararlarının azaltılması konusunda yapılacak her türlü Ar-Ge niteliğindeki çalışma desteklenecektir. 

Başkanlığımızın ilgili web sitelerinde (https://www.afad.gov.tr/; https://deprem.afad.gov.tr/) detaylı bilgilerle beraber ulaşabileceğiniz “Proje Öneri Formu”nun, UDAP Yönetmeliğinde belirtilen kurallara uygun olarak yapılacak proje önerileri için, son başvuru tarihi olarak 29 Haziran 2020 olarak belirlenmiştir. Bu tarihe kadar proje önerilerinin 1 asıl ve 1 kopya olmak üzere, zarfın üzerine “UDAP ÇAĞRILI PROJE” ibaresi yazılarak, aşağıda belirtilen iletişim adresine kargo ile iadeli taahhütlü ve udap@afad.gov.tr adresine elektronik olarak gönderilmesi gerekmektedir. 

Bilgilerinize saygıyla duyurulur. 

 

Çağrı detaylarına ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.

KISACA BİZ

Sağlık Bilimleri Fakülteleri / Yüksekokullarında Acil Yardım ve Afet Yönetimi alanında lisans derecesinde eğitim alarak bu alanda profesyonelleşen Acil Yardım ve Afet Yöneticilerinin meslek örgütüdür. Derneğimiz, mezunların istihdamına yönelik Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri, Türk Kızılay'ı, AFAD, İtfaiye Teşkilatları, İlgili STK'lar ve özel sektördeki çalışma alanlarında istihdamına yönelik çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca, dernek olarak mezunların mesleki kalitesini artırmaya yönelik mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim faaliyetleri çerçevesinde kurs, çalıştay, panel, sempozyum, kongre gibi bilimsel etkinlikler yapmaktadır.

HIZLI İLETİŞİM

E-Mail: info@ayayder.org