Üst Banner

Sevda Demiröz Yıldırım’ın kitabı yayınlandı.

Sevda Demiröz Yıldırım’ın kitabı yayınlandı.

Dernek Üyemiz Öğr. Gör. Sevda Demiröz Yıldırım’ın 'Kitlesel Olaylarda Start Triyajı: İzmir İli Örneği' isimli kitabı yayınlanmıştır. Üyemizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

Kitabı satın almak ve detaylı incelemek için tıklayınız.

Kitap Açıklaması: Kitlesel olaylar, çok sayıda insanın ölümüne, yaralanmasına, sakat kalmasına neden olan, mevcut kaynakların yetersiz kaldığı, talep – kaynak dengesinin bozulduğu, hızlı ve etkin müdahaleyi gerektiren olaylardır. Yaşanan kitlesel olaylarda talebe karşılık yeterli kaynak bulunamamasından dolayı mümkün olan en fazla insana eldeki kaynaklarla en üst düzeyde yarar sağlamak amacıyla kitlesel olayların her aşamasında tıbbi triajı gerçekleştirmek gerekmektedir. Tıbbi triajı yapacak sağlık profesyonelleri, daha fazla insanın yaşamını kurtarmak amacıyla eldeki mevcut sınırlı kaynakları doğru kullanarak doğru müdahaleye hızlıca karar vermek zorunda kalmaktadır. Tıbbi triajı gerçekleştirecek sağlık profesyonellerinin doğru kararları verebilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenlerle kitlesel olaylara ilk müdahalede bulunan hastane öncesi acil sağlık hizmetleri çalışanlarının triaj konusunda bilgi ve becerisinin oldukça yüksek olması hayati önem taşımaktadır.
Kitlesel olaylarda dünyada hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde olay yerinde triaj yöntemi olarak Simple Triage and Rapid Treatment (START) protokolü kabül görmekte ve birçok ülkede kullanılmaktadır. Literatürde, kitlesel olaylarda START protokolü ile ilgili hastane öncesi acil sağlık hizmetlerini ve çalışanlarını detaylı olarak ele alan çalışmalar yeteri kadar yer almamaktadır. Bu nedenle yaptığım bu çalışma özgün bir çalışma olup gelecek çalışmalar için örnek teşkil etmektedir. Çalışma ayrıca, hastane öncesi acil sağlık hizmetleri çalışanlarının kitlesel olaylarda START protokolü uygulanması alanında hem ulusal hem de uluslararası kapsamlı bir kaynak niteliğindedir.

 

 

KISACA BİZ

Sağlık Bilimleri Fakülteleri / Yüksekokullarında Acil Yardım ve Afet Yönetimi alanında lisans derecesinde eğitim alarak bu alanda profesyonelleşen Acil Yardım ve Afet Yöneticilerinin meslek örgütüdür. Derneğimiz, mezunların istihdamına yönelik Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri, Türk Kızılay'ı, AFAD, İtfaiye Teşkilatları, İlgili STK'lar ve özel sektördeki çalışma alanlarında istihdamına yönelik çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca, dernek olarak mezunların mesleki kalitesini artırmaya yönelik mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim faaliyetleri çerçevesinde kurs, çalıştay, panel, sempozyum, kongre gibi bilimsel etkinlikler yapmaktadır.

HIZLI İLETİŞİM

E-Mail: infoayay@gmail.com