Üst Banner

3. Afet ve Acil Durumlarda Araştırma Yöntemleri Kursu

3. Afet ve Acil Durumlarda Araştırma Yöntemleri Kursu

Değerli meslektaşlarımız, AYAY mezunlarının mesleki ilerlemesinde en önemli yollardan birisi akademik yaşamdır. AYAY mezunlarının büyük bir çoğunluğu yüksek lisans ve doktora eğitimleri ile lisansüstü eğitime devam etmektedir. Bu sayade alandaki bilimsel bilginin üretilmesine ve yayılmasına katkı sağlamaktadır. Bilimsel bilginin üretilmesindeki en kilit aşama araştırma yöntemlerinin doğru seçilmesi ve sonuçların objektif bir şekilde yayınlanmasıdır. Pek çok AYAY lisansüstü tez hazırlamaktadır. Tüm bu nedenlerle meslektaşlarımızın araştırma yöntem ve teknikleri konusundaki bilgi düzeyinin artırılması ve daha önceki yapılan bilimsel araştırma ve tezlerideki tecrübelerin paylaşılması amacıyla 14-15 Eylül 2019 tarihinde Ankara'da "3. Afet ve Acil Durumlarda Araştırma Yöntemleri Kursu" düzenlenecektir.

Kurs Katılım Koşulları: Bu kurs için katılımcıların AYAY lisans programından mezun olduktan sonra lisansüstü (yüksek lisans/master veya doktora)  eğitime devam ediyor veya tamamlamış olma şartı bulunmaktadır.

Kurs İçeriği: bilimsel yazım nedir?, bilimsel yazımın kökeni, bilimsel makale nedir?, bir araştırma raporunda (tezde) bulunması gereken bölümler, nicel araştırma yöntemleri (tanımlayıcı ve kesitsel araştırmalar), makale örnekleri, neden nitel araştırma, Nitel ve nicel araştırma arasındaki farklar, nitel araştırma yaklaşımları (etnografi, fenomonolojik araştırma, örnek olay araştırması, içerik analizi vb.), nitel araştırmalarda veri toplama yöntemleri, nitel verilerin analizi gibi konular yer almaktadır.

Kursa kayıt için lütfen linkteki Kayıt Formu'nu doldurunuz.

Kurs esnasında katılımcılarla AYAYTV tarafından mesleki yaşamları, akademik çalışmaları, lisansüstü eğitim gibi konularda röportajlar alınacak ve önümüzdeki yıl AYAY lisans programını tercih edecek öğrenciler için tanıtım filmi hazırlanacaktır.

 

AYAYDER AKADEMİ

KISACA BİZ

Sağlık Bilimleri Fakülteleri / Yüksekokullarında Acil Yardım ve Afet Yönetimi alanında lisans derecesinde eğitim alarak bu alanda profesyonelleşen Acil Yardım ve Afet Yöneticilerinin meslek örgütüdür. Derneğimiz, mezunların istihdamına yönelik Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri, Türk Kızılay'ı, AFAD, İtfaiye Teşkilatları, İlgili STK'lar ve özel sektördeki çalışma alanlarında istihdamına yönelik çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca, dernek olarak mezunların mesleki kalitesini artırmaya yönelik mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim faaliyetleri çerçevesinde kurs, çalıştay, panel, sempozyum, kongre gibi bilimsel etkinlikler yapmaktadır.

HIZLI İLETİŞİM

E-Mail: info@ayayder.org