Üst Banner

Afette Rehber Çevirmenlik Hizmetleri Bilgilendirme Eğitim Programı

Afette Rehber Çevirmenlik Hizmetleri Bilgilendirme Eğitim Programı

Derneğimiz, Afette Rehber Çevirmen Gönüllü Organizasyonu İzmir Şubesi tarafından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü ve Batı Dilleri Kültür Çalışmaları Topluluğunun ev sahipliğinde düzenlenen ve Çanakkale AFAD ve TRAC Çanakkale Şubesi üyelerinin ve öğrencilerinin katılımlarıyla "Afette Rehber Çevirmenlik Hizmetleri Bilgilendirme Eğitim Programı" nda yer aldı.

30 - 31 Mart 2018 tarihlerinde Çanakkale'de gerçekleştirilen eğitim programında meydana gelmesi muhtemel büyük çaplı afetlerde Türkiye Afet Müdahale Planlaması (TAMP) kapsamında yurtdışına giden veya yurtdışından gelen ekiplerin arama ve kurtarma çalışmalarında birbirleri arasındaki iletişim ve koordinasyonun etkin bir biçimde sağlanabilmesi açısından çevirmenlik hizmetlerinin öneminin üzerinde duruldu.

Derneğimiz Yönetim Kurulu üyelerinden Arş. Gör. Cüneyt Çalışkan programda “Afet Yönetimi” başlıklı bir sunum gerçekleştirmiştir.

KISACA BİZ

Sağlık Bilimleri Fakülteleri / Yüksekokullarında Acil Yardım ve Afet Yönetimi alanında lisans derecesinde eğitim alarak bu alanda profesyonelleşen Acil Yardım ve Afet Yöneticilerinin meslek örgütüdür. Derneğimiz, mezunların istihdamına yönelik Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri, Türk Kızılay'ı, AFAD, İtfaiye Teşkilatları, İlgili STK'lar ve özel sektördeki çalışma alanlarında istihdamına yönelik çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca, dernek olarak mezunların mesleki kalitesini artırmaya yönelik mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim faaliyetleri çerçevesinde kurs, çalıştay, panel, sempozyum, kongre gibi bilimsel etkinlikler yapmaktadır.

HIZLI İLETİŞİM

E-Mail: info@ayayder.org