Üst Banner

1. Ortadoğu Afet ve Hastane Öncesi Yönetim Kongresi 8-11 Ekim'de İSTANBUL'da düzenlenecek..

1. Ortadoğu Afet ve Hastane Öncesi Yönetim Kongresi 8-11 Ekim'de İSTANBUL'da düzenlenecek..

Acil ve Afet Camiasının Kıymetli Mensupları;

Türk Kızılayı, Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) ile Acil ve Afet Derneği (ACAT) olarak, "1. Ortadoğu Afet ve Hastane Öncesi Yönetim Kongresi"ni 8 – 11 Ekim 2017 tarihinde İstanbul GREEN PARK PENDIK CONVENTION CENTER'da düzenleyeceğiz.

Günümüzde acil durum ve afet potansiyelleri gittikçe artmakta, doğa afetleri ve insan eliyle meydana gelen acil durum veya afetin olmadığı bir gün hemen hemen hiç yaşanmamaktadır. Başta Ortadoğu olmak üzere tüm dünyada doğa kaynaklı birçok afetlerin yanı sıra iç karışıklık ve savaşlar nedeniyle kitlesel göçler yaşanmakta, bunların sonucunda binlerce insan yaralanmakta veya hayatını kaybetmekte, insanlık dramları yaşanmaktadır. Bu sorunlara yönelik Kızılay-Kızılhaç dernekleri, IFRC, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Örgütleri, WHO, Afetlerle ilgili ülkelerin kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri pek çok çalışma yürütmektedir. Afetlerle ve küresel insani sorunlarla ilgili gerek bilimsel bilginin tartışılması gerekse sahada yapılan çalışmalarla ilgili tecrübelerin paylaşılması, acil ve afetle ilgili paydaşların bir araya gelerek sorunlara birlikte çözüm bulunabilmesi amacıyla; acil, afet yönetimi ve insani yardım alanında çalışan tüm paydaşların bir araya geldiği önemli bir kongre olma özelliğini taşımaktadır. Bu kongre ve paylaşım sayesinde; hastane öncesi alandaki acil sağlık hizmetleri, itfaiye, arama kurtarma, insani yardım, afet yönetimi alanında çalışan personelin ve bu alanda çalışma yapan bilim insanlarının tartışmaları ve bilgi paylaşımı karşılıklı tecrübe artmasını sağlayacaktır. Kongremiz her ne kadar Ortadoğu ismiyle bölgesel gibi gözükse de tüm kıtalarından çok değerli bilim insanlarının konuşmasının yer aldığı küresel bir etkinlik olacaktır. Bunun da kongremize farklı bir zenginlik katacağı kanaatindeyiz.

Bu nedenlerden dolayı sizleri, kongremize katılarak bilgi ve tecrübelerinizi tüm katılımcı ve konunun uzmanlarıyla paylaşmaya davet ediyoruz.

Kongre Başkanları
Prof. Dr. Başar CANDER
Dr. İbrahim ALTAN

 


 

‘MEADEM17’ NEDEN ÖNEMLİ?

Afet; toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olayların sonucudur.
1999 yılı Gölcük ve Düzce depremleri ile 2011 Van depremleri afet yönetiminde eksiklerimizi gözden geçirmemize neden olmuş ve afet yönetiminde uluslararası standartlar gibi konular ele alınmaya başlanmıştır. Afet yönetimi dünyada bir bilim dalı olmasına rağmen, ülkemizde henüz yeterince hak ettiği bilimsel ve yönetsel yeri bulamamıştır.
Afet kültürünün gelişmesi, toplumun bu kavramı içselleştirebilmesini sağlayacak eğitimlerinin düzenlenmesi ve başta üniversiteler olmak üzere tüm kurum ve kuruluşların konuya bilimsel yaklaşımı ile topyekûn konuya samimi yaklaşımı ile mümkündür. Bu bağlamda ilki düzenlenecek olan Ortadoğu Afet ve Hastane Öncesi Yönetim Kongresi büyük bir önem arz etmektedir.
Kongrenin oturumlarında ve düzenlenecek panellerde afet risklerinin önlenmesi, müdahale, SAR, beslenme, barınma, içilebilir su temini, çevre – halk sağlığı, sanitasyon, güvenlik, psikososyal destek, haberleşme ve teknolojik gelişmeler, afet otomasyon sistemleri, erken uyarı sistemleri, iletişim, gıda ve sağlık konularında güncel sunumlar yapılacak ve tartışmaya açılarak tecrübe paylaşımları yapılacaktır.
Günümüzde afet potansiyelleri gittikçe artmakta, birden fazla potansiyel ile aynı anda karşılaşılabilmektedir. Afeti önleme-müdahale ve yeniden yapılanma süreçleri çok farklı disiplinlerin eşgüdümünü gerektiren bir yönetim gerektirmektedir. Afet yönetiminde bizlere düşen görev; afetin potansiyel olarak kalmasını sağlamak, afetin oluşmasına ve can-mal kaybına neden olmasına engel olmak, uygun iyileşme ile kişilerin eski yaşamlarına ve sağlıklarına kavuşabilmelerini sağlamak, psikolojik rehabilitasyon imkanlarını sunmaktır.

 • Afet potansiyellerinin afete dönüşmesini nasıl önleriz?
 • Afet bölge veya türüne göre mağdurlara yapılacak ilk müdahale nasıl olmalıdır?
 • Afet alanında triaj nasıl yapılır? Sağlık organizasyonu nasıl ve neye göre planlanmalıdır?
 • KBRN saldırıları ve endüstriyel kazalarda izlenecek yol nasıldır?
 • Dağda, karda, suda müdahalede yaşanabilecek farklılıklar nelerdir?
 • Tıbbi yardım yanında psikososyal yaklaşım nasıl olmalıdır?
 • İnsani yardımın temel ilkeleri nelerdir?
 • Ortadoğuda yaşanan göç ve sonuçları nelerdir?
 • Kamp yönetimi nasıl olmalıdır?
 • Afet lojistiği nasıl olmalıdır?
 • Hastane öncesi bakım nasıl olmalıdır?
 • Sınır ötesi hasta nakli…
 • Terör saldırılarında sağlık olay yeri yönetimi nasıl olmalıdır?
 • Afet hemşireliği…
 • Kitlesel yanıklar ve yönetimi…
 • Yüksekten yaralı tahliyesi nasıl olmalıdır?
 • Afette minimum yeterlilikler…
 • Intraosseoz uygulama…
 • OED uygulaması…
 • Otamatik CPR uygulaması…

Bu ve bunun gibi birçok konunun tartışılacağı, yerli ve yabancı uzmanların deneyimlerini paylaşacağı kongremizin tüm katılımcılarımız için başarılı ve verimli geçmesini diliyoruz.
MEADEM17 de siz de yerinizi alarak, afet yönetimine siz de katkıda bulunun. Kongremizde görüşmek üzere…

KONGRE WEB SAYFASI: https://www.meadem17.com/index.php/anasayfa/

KISACA BİZ

Sağlık Bilimleri Fakülteleri / Yüksekokullarında Acil Yardım ve Afet Yönetimi alanında lisans derecesinde eğitim alarak bu alanda profesyonelleşen Acil Yardım ve Afet Yöneticilerinin meslek örgütüdür. Derneğimiz, mezunların istihdamına yönelik Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri, Türk Kızılay'ı, AFAD, İtfaiye Teşkilatları, İlgili STK'lar ve özel sektördeki çalışma alanlarında istihdamına yönelik çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca, dernek olarak mezunların mesleki kalitesini artırmaya yönelik mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim faaliyetleri çerçevesinde kurs, çalıştay, panel, sempozyum, kongre gibi bilimsel etkinlikler yapmaktadır.

HIZLI İLETİŞİM

E-Mail: info@ayayder.org