Üst Banner

AYAY Mesleki Beceri Uygulama Rehberi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Mesleki Beceri Uygulama Rehberinin TAM METNİNE ulaşmak için tıklayınız

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mesleki Beceri Uygulaması 1: Kan Şekeri Ölçümü ve Değerlendirilmesi

Mesleki Beceri Uygulaması 2: Kan Basıncı Ölçümü ve Değerlendirilmesi

Mesleki Beceri Uygulaması 3: Ateş Ölçümü ve Değerlendirilmesi

Mesleki Beceri Uygulaması 4: Nabız Ölçümü ve Değerlendirilmesi

Mesleki Beceri Uygulaması 5: Solunum Sayısı Ölçümü ve Değerlendirilmesi

Mesleki Beceri Uygulaması 6: SPO2 Ölçümü ve Değerlendirilmesi

Mesleki Beceri Uygulaması 7: End-Tidal Karbondioksit Ölçümü ve Değerlendirilmesi

Mesleki Beceri Uygulaması 8: Hastanın Değerlendirilmesi ve Ön Tanının Konulması

Mesleki Beceri Uygulaması 9: Hava Yolu Açıklığının Sağlaması

Mesleki Beceri Uygulaması 10: Oral Airway ile Hava Yolu Açıklığının Sağlanması

Mesleki Beceri Uygulaması 11: Nazal Airway ile Hava Yolu Açıklığının Sağlanması

Mesleki Beceri Uygulaması 12: Supraglotik Hava Yolu Ekipmanlarının Kullanımı

Mesleki Beceri Uygulaması 13: Endotrakeal Entübasyon Uygulaması

Mesleki Beceri Uygulaması 14: İğne Krikotroidotomi Uygulaması

Mesleki Beceri Uygulaması 15: Orofarengeal/nazofarengeal Aspirasyon Uygulaması

Mesleki Beceri Uygulaması 16: Endotrakeal Tüp Aspirasyonu Uygulaması

Mesleki Beceri Uygulaması 17: Balon Walf Maske ile Oksijen Uygulaması

Mesleki Beceri Uygulaması 18: Mekanik Ventilatör ile Oksijen Uygulaması

Mesleki Beceri Uygulaması 19: Nazal Kanül ile Oksijen Uygulaması

Mesleki Beceri Uygulaması 20: Basit Oksijen Maskesi ile Oksijen Uygulaması

Mesleki Beceri Uygulaması 21: Ventüri Maskesi ile Oksijen Uygulaması

Mesleki Beceri Uygulaması 22: Kısmi Geri Dönüşümlü Maske ile Oksijen Uygulaması

Mesleki Beceri Uygulaması 23: Geri Dönüşümsüz Maske ile Oksijen Uygulaması

Mesleki Beceri Uygulaması 24: Erişkinde Temel Yaşam Desteği

Mesleki Beceri Uygulaması 25: EKG Çekimi ve Değerlendirilmesi

Mesleki Beceri Uygulaması 26: Monitörizasyon ve Monitör Takibi

Mesleki Beceri Uygulaması 27: İleri Yaşam Desteği

Mesleki Beceri Uygulaması 28: Defibrilasyon

Mesleki Beceri Uygulaması 29: Kardiyoversiyon

Mesleki Beceri Uygulaması 30: Eksternal Pacemaker Uygulaması

Mesleki Beceri Uygulaması 31: Damar Yolu Açma

Mesleki Beceri Uygulaması 32: İntravenöz İlaç ve Sıvı Uygulaması

Mesleki Beceri Uygulaması 33: İntramüsküler Enjeksiyon Uygulaması

Mesleki Beceri Uygulaması 34: İntraosseöz (IO) Uygulama

Mesleki Beceri Uygulaması 35: Subkütan Enjeksiyon Uygulaması

Mesleki Beceri Uygulaması 36: Oral İlaç Uygulaması

Mesleki Beceri Uygulaması 37: Bukkal (Ağız içi) İlaç Uygulaması

Mesleki Beceri Uygulaması 38: İntradermal (Deri içi) İlaç Uygulaması

Mesleki Beceri Uygulaması 39: Oftalmik (Göze) İlaç Uygulaması

Mesleki Beceri Uygulaması 40: Otik (Kulağa) İlaç Uygulaması

Mesleki Beceri Uygulaması 41: Rektal İlaç Uygulaması

Mesleki Beceri Uygulaması 42: Sublingual İlaç Uygulaması

Mesleki Beceri Uygulaması 43: Transdermal İlaç Uygulaması

Mesleki Beceri Uygulaması 44: Kolloid ve Kristalloid Sıvı Tranfüzyonu

Mesleki Beceri Uygulaması 45: Kan ve Kan Ürünleri Tranfüzyonu

Mesleki Beceri Uygulaması 46: Sıvı Takibi Uygulaması

Mesleki Beceri Uygulaması 47: Atel Uygulaması

Mesleki Beceri Uygulaması 48: Boyunluk Uygulaması (Cervical Collar)

Mesleki Beceri Uygulaması 49: Hastayı Nakle Hazır Hale Getirme

Mesleki Beceri Uygulaması 50: Turnike Uygulaması

Mesleki Beceri Uygulaması 51: Sütur Atma Uygulaması

Mesleki Beceri Uygulaması 52: Yara Kapatma Uygulaması

Mesleki Beceri Uygulaması 53: Dış Kanama Kontrolü

Mesleki Beceri Uygulaması 54: Ana Sedye Kullanımı

Mesleki Beceri Uygulaması 55: Vakum Sedye Kullanımı

Mesleki Beceri Uygulaması 56: Kombinasyon Sedye Kullanımı

Mesleki Beceri Uygulaması 57: Omurga Tahtası Kullanımı

Mesleki Beceri Uygulaması 58: Faraş Sedye Kullanımı

Mesleki Beceri Uygulaması 59: Olay Yeri Yönetimi

Mesleki Beceri Uygulaması 60: Hastane Öncesi Acil Triyajı

Mesleki Beceri Uygulaması 61: Hastane Acil Triyajı

Mesleki Beceri Uygulaması 62: Telefon Triyajı

Mesleki Beceri Uygulaması 63: Acil Sağlık Ekiplerini Sevk ve İdare Etme

Mesleki Beceri Uygulaması 64: Acil Çağrı Yönetimi

Mesleki Beceri Uygulaması 65: Hava Ambulansı Operasyonları Yönetimi

Mesleki Beceri Uygulaması 66: Kara Ambulansı Operasyonları Yönetimi

Mesleki Beceri Uygulaması 67: Deniz Ambulansı Operasyonları Yönetimi

Mesleki Beceri Uygulaması 68: İğne Dekompresyon Uygulaması

Mesleki Beceri Uygulaması 69: Mesane Kateterizasyonu

Mesleki Beceri Uygulaması 70: Nazogastrik Sonda Takma

Mesleki Beceri Uygulaması 71: Uydu Telefonu Kullanımı

Mesleki Beceri Uygulaması 72: Telsiz Kullanımı

Mesleki Beceri Uygulaması 73: Doğum Eylemine Yardımcı Olma

Mesleki Beceri Uygulaması 74: KBRN KKD (A, B, C, D Tipi Koruyucu Kıyafetler) Kullanma

Mesleki Beceri Uygulaması 75: KBRN Olaylarına Dair Belirtileri Tanıma ve Gerekli Prosedürleri Başlatma

Mesleki Beceri Uygulaması 76: Kuyudan Kazazede Çıkarma

Mesleki Beceri Uygulaması 77: Arama Kurtarma Düğümlerini Bilme ve Atabilme

Mesleki Beceri Uygulaması 78: Kırsal Arazide Arama Yöntemlerini Bilme ve Uygulama

Mesleki Beceri Uygulaması 79: Çığda Arama Kurtarma

Mesleki Beceri Uygulaması 80: Kırıcı ve Delici Ekipmanları Kullanma

Mesleki Beceri Uygulaması 81: Enkaz İşaretleme

Mesleki Beceri Uygulaması 82: Dikey Galerileri Açma

Mesleki Beceri Uygulaması 83: Ahşap Kesicileri Kullanabilme

Mesleki Beceri Uygulaması 84: Enkaz Kaldırma Yastıkları Kullanma

Mesleki Beceri Uygulaması 85: İhbar Alma ve Olay Yerine İntikal

Mesleki Beceri Uygulaması 86: KKD Kullanımı (Nomex-Yangına Yaklaşma Elbisesi)

Mesleki Beceri Uygulaması 87: Açık Devre Temiz Hava Solunum Cihazı Kullanma

Mesleki Beceri Uygulaması 88: Filtreli Maske Kullanımı

Mesleki Beceri Uygulaması 89: Ekip Oluşturulması ve Koordinasyonun Sağlanması (6 Kişilik Ekip)

Mesleki Beceri Uygulaması 90: Yangına Müdahale Ekipmanlarının Kullanımı (Lans Kullanımı)

Mesleki Beceri Uygulaması 91: Yangın Hortumlarını Serme ve Birleştirme

Mesleki Beceri Uygulaması 92: Yangın Söndürme Maddelerini Kullanma (Köpük Kullanımı)

Mesleki Beceri Uygulaması 93: Yangın Hidrantlarının Kullanılması

Mesleki Beceri Uygulaması 94: Portatif Yangın Söndürme Cihazlarının Kullanılması

Mesleki Beceri Uygulaması 95: Uçak Yangınlarında Durumunda Köpük Kullanımı

Mesleki Beceri Uygulaması 96: Yangın Güvenlik Önlemlerinin Alınması

Mesleki Beceri Uygulaması 97: Yangın Sebebinin Araştırması ve Raporlama

Mesleki Beceri Uygulaması 98: ARFF (Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele) Uygulamaları

Mesleki Beceri Uygulaması 99: Olay Komuta Sistemi

Mesleki Beceri Uygulaması 100: Afet ve Acil Durumlarda Lojistik Hizmetleri

Mesleki Beceri Uygulaması 101: Afetlerde Defin Yönetimi

Mesleki Beceri Uygulaması 102: Afetlerde Salgın Hastalıkların Kontrolü

Mesleki Beceri Uygulaması 103: Kamp Yönetimi

Mesleki Beceri Uygulaması 104: Eğitim Planlaması ve Yönetimi

Mesleki Beceri Uygulaması 105: Acil Durum Eylem Planlarının Hazırlanması

Mesleki Beceri Uygulaması 106: Hastane Afet Planlarının Hazırlanması

Mesleki Beceri Uygulaması 107: Okullarda Afet Planının Hazırlanması

Mesleki Beceri Uygulaması 108: Afet Yönetiminde Liderlik

Mesleki Beceri Uygulaması 109: Afetlerde İnsan Kaynakları Yönetimi

Mesleki Beceri Uygulaması 110: Alanla İlgili Mevzuatı Bilme

Mesleki Beceri Uygulaması 111: Afetleri Tanımlar, Her Bir Afetten Korunma Yöntemlerini Bilme ve Uygulama

Mesleki Beceri Uygulaması 112: Tehlike ve Risk Analiz Yöntemlerini Bilme ve Uygulama

Mesleki Beceri Uygulaması 113: Afet Türlerine Yönelik Müdahale Tarzını Belirleme

Mesleki Beceri Uygulaması 114: Afet ve Acil Durum Senaryolarını Hazırlama

Mesleki Beceri Uygulaması 115: Afet ve Acil Durum Tatbikat İş ve Eylemlerini Yapma

Mesleki Beceri Uygulaması 116: Proje Hazırlama

Mesleki Beceri Uygulaması 117: Afet ve Acil Durumlarına Yönelik Araştırma–Geliştirme

Mesleki Beceri Uygulaması 118: Sağlık Araştırma Yöntemlerini Kullanma

Mesleki Beceri Uygulaması 119: Temel İstatistikleri Kullanma

Mesleki Beceri Uygulaması 120: Psikososyal Destek Çalışması / İlk Yardım

KISACA BİZ

Sağlık Bilimleri Fakülteleri / Yüksekokullarında Acil Yardım ve Afet Yönetimi alanında lisans derecesinde eğitim alarak bu alanda profesyonelleşen Acil Yardım ve Afet Yöneticilerinin meslek örgütüdür. Derneğimiz, mezunların istihdamına yönelik Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri, Türk Kızılay'ı, AFAD, İtfaiye Teşkilatları, İlgili STK'lar ve özel sektördeki çalışma alanlarında istihdamına yönelik çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca, dernek olarak mezunların mesleki kalitesini artırmaya yönelik mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim faaliyetleri çerçevesinde kurs, çalıştay, panel, sempozyum, kongre gibi bilimsel etkinlikler yapmaktadır.

HIZLI İLETİŞİM

E-Mail: infoayay@gmail.com