Üst Banner

AYAYDER Liderlik Okulu

AYAYDER üyesi AYAY lisans öğrencilerinin, Acil Yardım ve Afet Yönetimi alanındaki; kişisel, mesleki ve akademik bilgi ve becerilerinin artırılması ve liderlik özelliklerinin geliştirilmesi amacıyla kurulan bir platformdur. 

Liderlik okulu çalışmaları haftada bir (1) gün en fazla 2 saat olacak şekilde online toplantılar halinde gerçekleştirilir. Toplantı günü ve saati koordinasyonu sağlayan başkan yardımcısı tarafından belirlenir. Yönetim kurulunun uygun gördüğü, alanında uzman hocalar veya profesyoneller etkinliklerde sunum veya konuşma yapabilirler. 

Toplantı içeriği; daha önce planlanan bir konuda, istekli ve gönüllü olan bir üyenin sunum yapmasını, soru sorulmasını ve eleştiriler ve değerlendirmeler yapılmasını kapsamaktadır.

Liderlik Okulu çalışmaları AYAYDER yönetim kurulu onayı ile başkan yardımcısı koordinasyonunda yürütülür. Çalışmaları yürüten başkan yardımcısı başkana karşı sorumludur. 

AYAYDER Liderlik okulu üyeleri AYAYDER veya yönetim kurulu adına bir temsil oluşturmazlar ve dernek adına herhangi bir açıklama yapamazlar. 

Liderlik okulu üyeleri 1 yıl süre ile etkinliklere katılabilirler. Üyelik başvuruları her yıl şubat ve eylül aylarında yapılmaktadır. 

Liderlik Okulu Üyelerinin görevleri: Kişisel, mesleki ve akademik bilgi ve tecrübelerini artırmak, Acil Yardım ve Afet Yönetimi ile ilgili bilimsel ve akademik toplantıları takip etmek ve katılım sağlamak ve alanında uzman ve lider bir AYAY olmak için çok çalışmaktır. Kısacası üyelerin görevi çalışmaktır.

Liderlik Okulu başvuru şartları
•    Acil Yardım ve Afet Yönetimi (AYAY) lisans programında okumak,
•    AYAYDER Üyesi olmak,
•    Lisans not ortalaması 2,50 ve üzeri olmak (1. Sınıflarda bu şart aranmaz),
•    Liderlik özelliklerine ve temsil yeteneğine sahip olmaktır.

Liderlik okuluna katılmak isteyen adaylar her yıl Şubat ve Eylül aylarında, AYAYDER internet adresinden başvuru yaptıktan sonra mülakata davet edilirler. Mülakat görüşmesi bilgi temelli soruları değil, adayın kendini tanıtması ve bölümü hakkındaki görüşlerini içermektedir. Mülakat süreci yönetim kurulu tarafından değerlendirildikten sonra adaylara dönüş yapılmaktadır.

2020-2021 Dönemi AYAYDER Liderlik Okulu Üyeleri

 Mısra YILDIRIM

Aksaray Üniversitesi, AYAYDER Liderlik Okulu Üyesi

Aksaray Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü 3. Sınıf öğrencisi olan YILDIRIM, orta düzeyde İngilizce bilmektedir. 2015-2017 yılları arasında Erasmus programı kapsamında Polonya ve Slovakya’da stajını tamamlamıştır. Şu anda Aksaray Güzelyurt 1 Nolu 112 istasyonunda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapmaktadır. Genç Kızılay Aksaray ve AFAD gönüllüsüdür. İş sağlığı ve güvenliği, ilk yardım ve KBRN eğitimleri almıştır. ‘AYAY Günlükleri’ blog sitesinin oluşturulmasında görev almış ve yazılar yazmıştır.

Ülkü AYDINTEPE

Aksaray Üniversitesi, AYAYDER Liderlik Okulu Üyesi

2018 yılında Yozgat Çekerek Osman Durmaz Fen Lisesinden mezun oldu. Aksaray Üniversitesi Acil Yardım Ve Afet Yönetimi Bölümü 3. Sınıfta okumaktadır. KBRN ve İlk Yardım alanlarında eğitim ve sertifikalara sahiptir. Ayrıca Aksaray Kızılay Gençlik Kolları üyesidir.

Bilal Osman YILMAZ

Artvin Çoruh Üniversitesi,  AYAYDER Liderlik Okulu Üyesi

2001 yılında Bitlis, Tatvan’da doğdu. İlk ve ortaokulu Bitlis Tatvan Selahattin Eyyubi ortaokulunda okudu. 2015 – 2019 yıllarında TOKİ Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu lisesinde öğretimini tamamladı. Şu anda Artvin Çoruh üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümünde okumaktadır.

Ece KAZANCI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, AYAYDER Liderlik Okulu Üyesi

2000 yılında Rize’de doğdu. 2014 yılında İlköğretim, 2017 yılında liseden mezun oldu. Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4. Sınıfta eğitimine devam etmektedir. Aynı zamanda Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü son sınıf öğrencisidir. 17. Bölge Güney Marmara Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) bölge kampında sağlık uygulamaları, arama ve kurtarma eğitimlerine katılmıştır. Girişimcilik, Topluluk Önünde Konuşma ve Hitabet Sanatı, Beden Dili ve Diksiyon konularında çeşitli eğitim ve sertifikalara sahiptir.

Sevda AYDIN

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, AYAYDER Liderlik Okulu Üyesi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümünde okuyan AYDIN, ilk yardım, İngilizce, diksiyon ve etkili konuşma gibi çeşitli kurs ve etkinlikleri tamamlamıştır.

Merve BALIKÇI

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, AYAYDER Liderlik Okulu Üyesi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü 4. Sınıf öğrenci olan BALIKÇI Beden dili, diksiyon, girişimcilik, İngilizce konularında eğitim ve sertifikalara sahiptir.

Şeyma Meryem ÖZCAN

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak SYO, AYAYDER Liderlik Okulu Üyesi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Sağlık Yüksekokulu, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümünde okuyan ÖZCAN, temel afet bilinci eğitimi, itfaiye ve kurtarma, girişimcilik ve liderlik, zihinsel imaj ve özgüven, motivasyon ve duygu yönetimi gibi konularda çeşitli eğitimler almıştır ve sertifikalara sahiptir. Bucak Genç Tema, AFAD gönüllüsü ve Bucak Genç Kızılay Başkanlığı görevlerinde aktif olarak görev almaktadır. Ayrıca, Anadolu Üniversitesi Engelli Bakımı programında 2. sınıfta eğitim hayatına devam etmektedir.

 

Eda KARAKUŞ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak SYO, AYAYDER Liderlik Okulu Üyesi

İlk yardım sertifikası, Burdur kariyer okulu diploması ve girişimcilik, yöneticilik, liderlik, zihinsel imaj ve özgüven yönetimi, duygu yönetimi, beden dili ve motivasyon, diksiyon ve hitabet gibi alanlarda eğitim ve sertifikalara sahiptir. Ayrıca Akademik yazılım eğitimi ve akran eğitimi programlarına katıldı. Bucak Genç Kızılay eğitim biriminde aktif olarak görev almaktadır.

Sevda KASIRGA

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak SYO, AYAYDER Liderlik Okulu Üyesi

Bucak Genç Kızılay, Bucak Gençlik ve Spor Merkezi Gönüllülük Kulübü ve AFAD Gönüllüsüdür. Temel Afet Bilinci Eğitmen Eğitimi, Kızılay Akran Eğitimi ve AFAD Deprem Tatbikatı Eğitimi sertifikalarına sahiptir. Ayrıca fotoğraf çekme becerisini geliştirmektedir.

Gamze AYDIN

Selçuk Üniversitesi, AYAYDER Liderlik Okulu Üyesi

Selçuk Üniversitesi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümünde okuyan Gamze AYDIN, İngilizce, yüzme ve diksiyon, afet bilinci, itfaiyeciliğin temel ilkeleri, zaman yönetimi, kariyer planlama eğitimi, afet kültürü ve ekili takım çalışması gibi konularda çeşitli kurslara katılmıştır. Ayrıca işaret dili sertifikasına sahiptir. AFAD gönüllüsü olan AYDIN, Konya Bozkır Genç Kızılay ilçe başkan yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Halil İbrahim KÜÇÜK

Selçuk Üniversitesi, AYAYDER Liderlik Okulu Üyesi

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi 3. Sınıfta okumaktadır. Konya Bozkır ilçe Genç Kızılay başkanı ve AFAD gönüllüsüdür. Afet Kültürü, Kariyer Planlama, Etkili Takım çalışması, İlk Yardım, Kriz Yönetimi, Genel İş Sağlığı Güvenliği, Şikâyet Yönetimi sertifikalarına sahiptir.

Arife KESKİN

Selçuk Üniversitesi, AYAYDER Liderlik Okulu Üyesi

Gençlik ve gönüllülük üzerine çalışmalar yapan KESKİN, yüzme ve gitar eğitimleri almıştır. Ayrıca AFAD ve Kızılay gönüllüsü olarak etkinliklerde yer almaktadır.

Lütfi KARAKAŞ

Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat UBYO, AYAYDER Liderlik Okulu Üyesi

Selçuk Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümünde okuyan Lütfi KARAKAŞ, İngilizce, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve ilk yardım konularında sertifikalara sahiptir. Ayrıca KARAKAŞ, Selçuk Üniversitesi, Acil Afet Topluluğu yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır.

Aslı Sevim ATAÇ

Selçuk Üniversitesi, Beyşehir Ali Akkanat UBYO, AYAYDER Liderlik Okulu Üyesi

Selçuk Üniversitesi, Beyşehir Ali Akkanat UBYO, 4. sınıflar AYAYDER Temsilcisi olan ATAÇ, işaret dili, ilk yardım, itfaiyeciliğin temel ilkeleri, temel afet eğitimi, afetlere hazırlık gibi çeşitli eğitimlere katılmıştır ve sertifikalara sahiptir.

Berrin YALÇIN

Selçuk Üniversitesi, Beyşehir Ali Akkanat UBYO, AYAYDER Liderlik Okulu Üyesi

Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat UBYO Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4. Sınıfta okumaktadır. Aynı zamanda Selçuk Acil Afet Topluluğu (SACAT) yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görev yapmaktadır ve AFAD gönüllüsüdür. İlk yardım, iş güvenliği ve işçi sağlığı, işaret dili, İngilizce, ilk yardım psikolojisi sertifikalarına sahiptir. Ayrıca Temel EKG eğitimi, afetlere hazırlık semineri, ilk yardım eğitimi, yangın eğitimi, KBRN, afet psikolojisi, yaralı taşıma-arama kurtarma teknikleri, afet acil durum ve iletişim, kim kimdir-kişilik seminerleri eğitimlerine katılmıştır. Hobileri arasında; müzik dinlemek, yürümek, spor yapmak, film izlemek ve çizim yapmak bulunmaktadır.

Fırat BEYTER

Selçuk Üniversitesi, Beyşehir Ali Akkanat UBYO, AYAYDER Liderlik Okulu Üyesi

Üniversite topluluklarında yöneticilik ve sınıf temsilciliği yapmaktadır. AFAD ve Genç Kızılay gönüllüsüdür. İlk yardım, iş sağlığı ve güvenliği, stres yönetimi, liderlik ve afet bilinci konularında eğitim ve sertifikalara sahiptir. Orta düzey İngilizce bilgisine sahip olan BEYTER, ODTÜ’nün her yıl düzenlediği yuvarlak masa toplantısına katılmaktadır.

İsmail ÇAYIRCI

Selçuk Üniversitesi, Beyşehir Ali Akkanat UBYO, AYAYDER Liderlik Okulu Üyesi

Selçuk Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü 2. sınıfta okuyan ÇAYIRCI aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi lisans programı öğrencisidir. Gençlik Merkezi temsilciliği, Konya Seydişehir Genç Kızılay Başkanlığı, Tema Danışmanlığı ve AFAD ve Yeşilay gönüllüsü olarak görev almaktadır. Yüzme, Bisiklet ve Fitness spor dallarında profesyonel olarak çalışmaktadır. İlk Yardım, İş Sağlığı ve Güvenliği, Liderlik, Arama Kurtarma Faaliyetlerinde Kullanılan Düğümler, Birey ve Aileler için Afet Bilinci Eğitimi, Kişisel Stres Yönetimi, İşaret Dili, Diksiyon, İngilizce, Bilgisayar Programlama Teknikleri, Web Tasarımı (HTML+CSS) alanlarında eğitim ve sertifikalara sahiptir.

Melek ÇAPAN

Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat UBYO, AYAYDER Liderlik Okulu Üyesi

Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat UBYO Acil Yardım ve Afet Yönetimi 2. Sınıfta okumaktadır. AFAD ve Kızılay gönüllüsü olarak etkinliklere aktif olarak katılmaktadır. İlk yardım, iş sağlığı ve güvenliği, liderlik, kişisel stres yönetimi ve arama-kurtarma faaliyetlerinde kullanılan düğümler konularında sertifikalı eğitimler almıştır. Ayrıca; Temel EKG eğitimi, Deprem 101 Afetlere hazırlık semineri, Genel afet kültürü-Temel afet bilinci, Deprem bilgisi ve Türkiye depremselliği, İlk Yardım eğitimi, Yangın Eğitimi, KBRN ve Covid-19'un Toplumsal Etkileri, Yaralı taşıma-Hafif Arama Kurtarma, Afet Psikolojisi, Afet Acil Durum ve İletişim konularında çeşitli eğitimler almıştır.

 Esma ÇETİN

Selçuk Üniversitesi, Beyşehir Ali Akkanat UBYO, AYAYDER Liderlik Okulu Üyesi

İlk yardım, iş sağlığı ve güvenliği, İngilizce gibi alanlarda eğitim ve sertifikalara sahiptir. Kızılay gönüllüsü olan ÇETİN, film izlemek, gezmek, şarkı söylemek, şiir okumak (seslendirme) ve spor yapmak gibi hobilere sahiptir.

İlknur TAKVA

Selçuk Üniversitesi, Beyşehir Ali Akkanat UBYO, AYAYDER Liderlik Okulu Üyesi

2001 yılında Van’da doğdu. Ortaöğretim ve lise eğitimini Van’da tamamladıktan sonra, Selçuk Üniversitesi, Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümüne başladı. AFAD birey ve aileler için afet bilinci eğitimi, AFAD arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan düğümler ve AFAD kişisel stres yönetimi alanlarında eğitim ve sertifikalar almıştır.

Gizem BALIKÇI

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, AYAYDER Liderlik Okulu Üyesi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi 2. Sınıfta okumaktadır. Aktif olarak bölüm topluluk başkanlığı görevini yürütmektedir. İş güvenliği sertifikasına sahip olan BALIKÇI, çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üyedir. Ayrıca orta düzeyde İngilizce bilgisine sahiptir.

Gamze TAHİROĞLU

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, AYAYDER Liderlik Okulu Üyesi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümünde okuyan Gamze TAHİROĞLU, üniversite afet topluluğu başkanlığı yapmıştır ve afet eğitimi, afet yönetimi ve afetlere hazırlık konularında çeşitli eğitim ve seminerlere katılmıştır.

Esra DEMİRCAN

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, AYAYDER Liderlik Okulu Üyesi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümünde okuyan Esra DEMİRCAN, bireyler ve aileler için afet bilinci, işaret dili, kişisel stres yönetimi gibi konularda çeşitli eğitimler almıştır ve sertifikalara sahiptir. Ayrıca DEMİRCAN, A sınıfı amatör telsizcilik belgesine de sahiptir.

 

KISACA BİZ

Sağlık Bilimleri Fakülteleri / Yüksekokullarında Acil Yardım ve Afet Yönetimi alanında lisans derecesinde eğitim alarak bu alanda profesyonelleşen Acil Yardım ve Afet Yöneticilerinin meslek örgütüdür. Derneğimiz, mezunların istihdamına yönelik Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri, Türk Kızılay'ı, AFAD, İtfaiye Teşkilatları, İlgili STK'lar ve özel sektördeki çalışma alanlarında istihdamına yönelik çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca, dernek olarak mezunların mesleki kalitesini artırmaya yönelik mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim faaliyetleri çerçevesinde kurs, çalıştay, panel, sempozyum, kongre gibi bilimsel etkinlikler yapmaktadır.

HIZLI İLETİŞİM

E-Mail: infoayay@gmail.com